Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ TGDĐ ¨

Ví dụ: https://www.thegioididong.com/tai-nghe/tai-nghe-ep-kanen-ip-219-aqua-xam

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome