Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Steam Store ¨

Ví dụ: https://store.steampowered.com/app/1000080/Zengeon/

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome