Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Snapdeal ¨

Ví dụ: https://www.snapdeal.com/product/lenovo-ideapad-81d60079in-notebook-amd/643307482752

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome