Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Shopee Taiwan ¨

Ví dụ: https://shopee.tw/%E3%80%90%E5%8E%9F%E5%BB%A0%E4%BB%A3%E7%90%86%E3%80%91%E3%80%902%E7%93%B694%E6%8A%98%E3%80%91-LIVIONEX-%E7%AB%8B%E7%BE%8E%E7%89%99%E6%BD%94%E7%89%99%E5%87%9D%E8%86%A0-i.39551456.670864876

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome