Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Shopee Indonesia ¨

Ví dụ: https://shopee.co.id/*PROMO-HALLOWEEN-10-OFF*-Kepiting-Baper-Jantan-i.71022231.1298677271

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome