Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Sendo ¨

Ví dụ: https://www.sendo.vn/1-ngay-duy-nhat-may-tap-bung-may-tap-bung-cao-cap-chinh-hang-10556206.html?source_block_id=rec_may_like&source_page_id=home

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome