Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Phucanh.vn ¨

Ví dụ: https://www.phucanh.vn/laptop-dell-gaming-g3-inspiron-loki-3579-7015909570167040-black-man-hinh-fullhd-ips.html

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome