Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập
Samsung 890 Series C34H890 Black 34" Curved 3440x1440 WQHD sRGB 4ms 100Hz AMD Freesync Monitor, 300cd/m2, HDMI/DP/USB-C/USB Hub Fully Adjust Stand, VESA Compatible

Samsung 890 Series C34H890 Black 34" Curved 3440x1440 WQHD sRGB 4ms 100Hz AMD Freesync Monitor, 300cd/m2, HDMI/DP/USB-C/USB Hub Fully Adjust Stand, VESA Compatible

giá hiện tại: $645.95
mua ngay thông báo cho tôi khi có giá tốt hơn
cập nhật lần cuối
tổng quan phân tích dữ liệu uy tín Newegg
Giá hiện tại 646đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 600đ -
Giá cao nhất 864đ -
-54đ 646đ
-14đ 700đ
+14đ 714đ
+8đ 700đ
-5đ 692đ
-1đ 697đ
-9đ 698đ
Xem tất cả 76 lần biến động giá