Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập
Smart TV Samsung  40inch Full HD - Model UA40J5250DKXXV (Đen) - Hãng phân phối chính thức

Smart TV Samsung 40inch Full HD - Model UA40J5250DKXXV (Đen) - Hãng phân phối chính thức

giá hiện tại: 6.990.000₫
mua ngay thông báo cho tôi khi có giá tốt hơn
cập nhật lần cuối
tổng quan phân tích dữ liệu uy tín Lazada
Giá hiện tại 6.990.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 5.390.000đ -
Giá cao nhất 8.900.000đ -
-1.910.000đ 6.990.000đ
+3.510.000đ 8.900.000đ
-1.600.000đ 5.390.000đ
+1.200.000đ 6.990.000đ
+5.000đ 5.790.000đ
-1.185.000đ 5.785.000đ
-1.930.000đ 6.970.000đ
Xem tất cả 51 lần biến động giá