Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập
Smart TV UHD LG 49inch 4K Ultra HD - Model 49UK6340PTF (Đen) - Hãng phân phối chính thức

Smart TV UHD LG 49inch 4K Ultra HD - Model 49UK6340PTF (Đen) - Hãng phân phối chính thức

giá hiện tại: 17.400.000₫
mua ngay thông báo cho tôi khi có giá tốt hơn
cập nhật lần cuối
tổng quan phân tích dữ liệu uy tín Lazada
Giá hiện tại 17.400.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 8.740.000đ -
Giá cao nhất 17.400.000đ -
+8.660.000đ 17.400.000đ
-8.660.000đ 8.740.000đ
+8.660.000đ 17.400.000đ
-8.660.000đ 8.740.000đ
+8.405.000đ 17.400.000đ
-2.595.000đ 8.995.000đ
+2.599.000đ 11.590.000đ
Xem tất cả 52 lần biến động giá