Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập
USB Team Group INC C143 32Gb / USB 3.0 tốc độ cao (Trắng) - Hãng phân phối chính thức

USB Team Group INC C143 32Gb / USB 3.0 tốc độ cao (Trắng) - Hãng phân phối chính thức

giá hiện tại: 109.000₫
mua ngay thông báo cho tôi khi có giá tốt hơn
cập nhật lần cuối
tổng quan phân tích dữ liệu uy tín Shopee
Giá hiện tại 109.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 69.000đ -
Giá cao nhất 126.000đ -
+12.000đ 109.000đ
-16.000đ 97.000đ
+14.000đ 113.000đ
-14.000đ 99.000đ
+24.000đ 113.000đ
+5.000đ 89.000đ
-5.000đ 84.000đ
Xem tất cả 53 lần biến động giá