Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập
Điện thoại Xiaomi Mi Max 2 màn 6.44 inch 2 sim - Ram 4G pin 5300 mAh

Điện thoại Xiaomi Mi Max 2 màn 6.44 inch 2 sim - Ram 4G pin 5300 mAh

giá hiện tại: 2.688.000₫
mua ngay thông báo cho tôi khi có giá tốt hơn
cập nhật lần cuối
tổng quan phân tích dữ liệu uy tín Shopee
Giá hiện tại 2.688.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 2.388.000đ -
Giá cao nhất 2.688.000đ -
+300.000đ 2.688.000đ
-300.000đ 2.388.000đ
+300.000đ 2.688.000đ
-300.000đ 2.388.000đ
2.688.000đ-