Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Banggood ¨

Ví dụ: https://www.banggood.com/Baseus-L40-2-in-1-Type-c-to-Type-c-Splitter-Charging-Type-c-to-3_5mm-Earphone-Aux-in-Cable-Adapter-p-1243688.html?rmmds=home-mid-topicProduct2-auto&cur_warehouse=CN

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome