Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Bạch Long Mobile ¨

Ví dụ: https://bachlongmobile.com/ipad-pro-11-inch-2018-64gbwifi4g.html

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome