Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Bách Hóa Xanh ¨

Ví dụ: https://www.bachhoaxanh.com/nuoc-yen/nuoc-yen-sai-gon-anpha-hop-70g

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome