Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ AliExpress ¨

Ví dụ: https://vi.aliexpress.com/item/Wifi-th-ng-minh-D-i-N-ng-L-ng-v-i-Ph-3-C-m/32956103278.html?spm=2114.33020108.8.29.e439fLxTfLxT34&pvid=eb2629ce-f457-4771-8713-14d0357dbaee&scm=1007.17258.123347.0

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome